Johdatus XML-tekniikkaan

Opas XML-määrittelyn tekniikkaan sekä XML-dokumenttien ja rakennemäärittelyjen suunnitteluun. Oppaassa käsitellään lyhyesti myös muita XML:ään läheisesti liittyviä asioita ja määrittelyjä.


14. syyskuuta 2001

Muutoksia/lisäyksiä/poistoja:

Kaivoin pölyyntyneitä arkistojani ja lisäsin uusia linkkejä:

Lisäksi Ohjelmia-kohtaan lisäsin linkin SVG Rasterizer Task -sivulle, joka on omia tekeleitäni.Tämä on vain alustava suunnitelma oppaan sisällöksi. Tulee varmasti muuttumaan ajan kuluessa ja lukujen valmistuessa

Johdanto: historia, rakenteiset dokumentit, kielten luokittelu ja XML:ään liittyvät määrittelyt
Johdantoa.
XML-dokumentiin liittyvät käsitteet: dokumentin osat, rakennemäärittely ja rajoitukset
Yleiskäsitteiden selityksiä
Perusrakenteet: elementit, määritteet ja entiteetit
XML-dokumentin peruspalikat
Loput rakenteet: notaatiot, prosessointikomennot ja kommentit
Loput palikat.
Viitemateriaali: sanasto, sääntötiivistelmä, hyvinmuodostuneisuus- ja validisuusrajoitukset
Luvut ovat tarkoitetut muistin virkistämiseksi, asioiden nopeaan tarkastamiseen ja kertaukseen. Itseopiskeluun ne tuskin sopivat, joten XML:ään vasta tutustuvien kannattaa lueskella muita lukuja ennen tähän osioon syöksymistä.
Sekalaista: linkit, tyokalut, uutisia ja päivityksia, sanastohaku ja ulkopuoliset sivut
Joitakin läheisesti XML:ään tai oppaaseen liittyviä sivuja. Yleistä materiaalia, joka ei suoraan liity XML-määrittelyyn, mutta josta voi olla paljon muuta hyötyä. Ulkopuolisissa sivuissa on muita kirjoittamiani, enemmän tai vähemmän aiheeseen liittyviä sivuja.

Sivua on edellisen kerran päivitetty: 14.09.2001.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.