Johdanto

XML:ään liittyvät määrittelyt
Sivulla kuvaillaan lyhyesti XML:ään liittyviä määrittelyjä. Määrittelyistä kuvataan niiden pääidea sekä muutamia yksityiskohtia, joten kyseessä ei ole mikään täydellinen selvitys. Tarkoitus on lähinnä antaa jonkinlainen yleiskuva siitä, mitä mikin määrittely sisältää. Tarkemmat kuvaukset määrittelyistä löytyvät omilta alisivuiltaan:

Sivua on edellisen kerran päivitetty: 23.01.2001.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.