Linkitys


XML Linking Language 1.0 (XLink)

W3C Proposed Recommendation - jouluku 2000

XLink on XML-pohjainen linkitysmekanismi eri kohteiden välillä tai yhden kohteen sisällä. Siinä selostetaan kaksi linkkityyppiä: yksinkertaiset linkit ja laajennetut linkit. Linkkityyppien lisäksi XLink kuvaa muutaman toimintatavan linkeille.

XLink-toteutukset todennäköisesti toteuttavat aluksi vain yksinkertaiset linkit mutta määrittelyn voima on kuitenkin laajennetuissa linkeissä. Niiden avulla voidaan koota linkit dokumentin ulkopuolelle oman linkkikantaansa, jolloin linkin muuttuessa itse dokumenttia ei tarvitse päivittää. Linkkikannat mahdollistavat myös linkkien tekemiseen dokumentiin, jota linkittäjällä ei ole oikeutta käsitellä. Laajennetut linkit voivat olla kaksisuuntaisia tai johtaa yhdestä lähtöpisteestä moneen päätepisteeseen.

Määrittely ei toistaiseksi ole saavuttanut kovinkaan suurta suosiota, vaikka sen valmistumista on odotettu vaikka kuinka pitkään (ehkä siinä onkin laimean innostuksen syy...). Määrittelyssä kuvatut linkit kuitenkin tarjoavat todella paljon enemmän mielenkiintoisia mahdollisuuksia kuin mitä nykyisessä WWW-maailmassa on saavutettavissa, joten toivottavasti XLinkin suosio kasvaa kunhan määrittely valmistuu. Onneksi määrittely itsessään on selkeä ja helppolukuinen.

XLink käyttää hyväkseen XPointer-määrittelyä ja sitä kautta myös xlink:type="simple">XPath:a.

Kenelle tarkoitettu: Niille, jotka tarvitsevat (hyper)linkkejä.

Määrittely:XML Linking Language (XLink) Version 1.0

Muita läheisiä määrittelyjä:XPointer , XPath


XML Pointer Language 1.0 (XPointer)

W3C Last Call Working - tammikuu 2001

XPointer kuvaa kielen XML-dokumentin osien paikantamiseen. XPointerien avulla voidaan dokumentista rajata yksittäisiä solmuja, kuten elementtejä tai määritteitä, tai alueita, jotka voivat kuulua yhden tai useamman solmun sisälle. Alueet voivat olla yhtenäisiä tai epäyhtenäisiä, jolloin ne voivat koostua useasta toisiinsa riippumattomasta osasta.

Yksinkertainen käyttötapa XPointerille on käyttää sitä URL:n osana osoittamaan johonkin elementtiin - täsmälleen samalla tavalla kuin HTML-sivuille osoittavissa URL:ssä tehdään. Toinen käyttötapaesimerkki on paikantaa ja rajata XPointerin avulla tekstikatkelma, joka alkaa ensimmäisessä kappalessa ja päättyy toisessa kappaleessa. Näin valittu tekstikatkelma voidaan vaikkapa näyttää käyttäjälle samalla tavoin korostettuna kuin jos se olisi valittu hiirellä.

XPointer pohjautuu XPath-määrittelyyn ja laajentaa sitä useilla funktioilla, tyypeillä ja käsitteillä. Sen syntaksi eroaa hivenen XPathista, joten monimutkaisimmissa lauseissa saa pitää varansa.

Kenelle tarkoitettu: Käyttäjille ja ohjelmoijille, jotka käyttävät linkkejä tai muuten tarvitsevat keinoja paikantaa dokumenttikatkelmia, jotka eivät välttämättä suoraan kuvaudu XML-rakenteiksi.

Määrittely:XML Pointer Language (XPointer) Version 1.0

Muita läheisiä määrittelyjä:XPath , XLink , DOM2


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 23.01.2001
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi