Esimerkkejä kommenteista


1. XHTML 1.0:n Strict-rakennemäärittelystä (markupdecl-säännön mukaan):

<!--=================== Preformatted Text ================================-->

<!-- content is %Inline; excluding "img|object|big|small|sub|sup" -->

<!ELEMENT pre %pre.content;>
<!ATTLIST pre
 %attrs;
 xml:space (preserve) #FIXED 'preserve'
 >

2. XPath-määrittelystä (content-säännön mukaan):

<publoc>
  <loc href="http://www.w3.org/TR/&year;/&LEV;-xpath-&YYYYMMDD;"
    >http://www.w3.org/TR/&year;/&LEV;-xpath-&YYYYMMDD;</loc>
  <loc role="available-format" 
    href="http://www.w3.org/TR/&year;/&LEV;-xpath-&YYYYMMDD;.xml">XML</loc>
  <loc role="available-format" 
    href="http://www.w3.org/TR/&year;/&LEV;-xpath-&YYYYMMDD;.html">HTML</loc>
  <!--
    <loc href="http://www.w3.org/TR/&year;/&LEV;-xpath-&YYYYMMDD;.pdf"
      >http://www.w3.org/TR/&year;/&LEV;-xpath-&YYYYMMDD;.pdf</loc>
  -->
</publoc>

3. XML-määrittelystä (content-säännön mukaan):

    ...
  </div2>
</div1>

<!-- &Elements; -->

<div1 id='sec-logical-struct'>
  <head>Logical Structures</head>
  ... 

Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.