Kommentteja koskevat säännöt


Syntaksi

[15] Comment ::= '<!--' ((Char - '-') | ('-' (Char - '-')))* '-->'

Säännöt, jotka sisältävät kommentin

[27] Misc ::= CommentPIS

[29] markupdecl ::= elementdeclAttlistDeclEntityDeclNotationDeclPIComment

[43] content ::= (elementCharDataReferenceCDSectPIComment)*

Muita tärkeitä sääntöjä

[1] document ::= prolog element Misc*
- sallii kommentit dokumentti-ilmentymän jälkeen

[2] Char ::= #x9#xA#xD | [#x20-#xD7FF] | [#xE000-#xFFFD] | [#x10000-#x10FFFF]
- kommentin sisällä sallitut merkit

[22] prolog ::= XMLDecl? Misc* (doctypedecl Misc*)?
- sallii kommentit XML-esittelyn ja rakenne-esittelyn välissä sekä rakenne-esittelyn ja dokumentti-ilmentymän välissä

[28] doctypedecl ::= '<!DOCTYPE' S Name (S ExternalID)? S? ('[' (markupdeclPEReferenceS)* ']' S?)? '>'
- sallii kommentit rakennemäärittelyssä

[39] element ::= EmptyElemTagSTag content ETag
- sallii kommentit elementtien sisällä

[78] extParsedEnt ::= TextDecl? content
- sallii kommentit jäsennetyissä ulkoisissa entiteeteissä

Kaikki XML-määrittelyn säännöt on lueteltu sääntötiivistelmässä.


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.