Kommentit SGML:ssä eli '--'-merkkiparin historia

(SGML:n ja XML:n eroista kiinnostuneille)


SGML:ssä kommenttien syntaksi on hivenen erilainen kuin XML:ssä. Kun XML:ssä kommentit alkavat '>!--'-merkinnällä ja loppuvat '-->'-merkintään, niin SGML:ssä alkua ja loppua merkitään kumpaakin '--'-merkkiparilla. XML-tyylistä kommenttia sanotaan SGML:ssä kommentin esittelyksi, sillä siinä kommentit ('--'-merkkiparit sisältöineen) ovat esittelyn ('<!'-merkkipari ja '>'-merkki sisältöineen) ainoa sisältö.

SGML:n merkintätapa sallii kommentit esimerkiksi rakennemäärittelyn esittelyissä (nimenomaan esittelyjen sisällä, mikä ei XML:ssä ole sallittua). Se sallii myös usean kommentin peräkkäin samassa esittelyssä.

Seuraavassa on esimerkki kommentin esittelystä, joka sisältää useita kommentteja:

<!-- ensimmäinen kommentti ---- toinen kommentti --
 -- kolmas kommentti -->

Toisena esimerkkinä on elementtityypin ja määritteiden esittelyjen osana olevia kommentteja (HTML 4.01 Strict -rakennemäärittelystä):

<!ELEMENT STYLE - - %StyleSheet    -- style info -->
<!ATTLIST STYLE
 %i18n;                -- lang, dir, for use with title --
 type    %ContentType; #REQUIRED -- content type of style language --
 media    %MediaDesc;  #IMPLIED -- designed for use with these media --
 title    %Text;     #IMPLIED -- advisory title --
 >

Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.