Yleiskuva elementeistä

XML:ssä on kahdenlaisia elementtejä: tavallisia elementtejä ja tyhjiä elementtejä. Tavalliset elementit voivat sisältää toisia elementtejä, tekstiä tai muita rakenteita. Tyhjät elementit ovat nimensä mukaisesti tyhjiä eikä niillä ole sisältöä. XML-dokumenteissa on myös yksi ainoa erikoiselementti: juurielementti.

Elementtien tärkein osa on sen nimi. XML:n käyttäjällä on lähes rajaton vapaus elementtien nimien valitsemisessa. Elementit on tapana nimetä siten, että nimi kuvaa elementin sisältöä tai käyttötarkoitusta. Nimi itsessään ei tietokoneen kannalta kuitenkaan rajaa sisältöä mitenkään tai edes anna sille mitään merkitystä. Tietokone ei ymmärrä - paitsi jos se on erikseen ohjelmoitu ymmärtämään - elementtien tai niiden sisällön merkitystä. Esimerkiksi paino-niminen elementti voi XML:n ja tietokoneen mukaan sisältää mitä tahansa, vaikka ihmislukijalle sen merkitys on nimen perusteella hyvin selvä.

Joskus puhutaan elementtien lisäksi myös elementtityypeistä. Näillä termeillä on selvä ero, joka tulee esille rakennemäärittelyn yhteydessä. Tässä vaiheessa riittää tietää, että elementit kuuluvat XML-dokumentin sisältöön ja elementtityypit lähinnä rakennemäärittelyyn.


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 11.07.2001
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@iki.fi