Elementit

Elementit ovat XML-dokumentin tärkein osa. Ilman niitä XML-dokumentteja ei edes olisi olemassa. Elementit ovat dokumenttien rakentamiseen käytettyjä peruspalikoita, jotka voivat sisältää mm. tekstiä tai toisia elementtejä. Elementit ja niiden sijoittelu määräävät dokumentin rakenteen. Seuraavassa kaksi esimerkkiä elementeistä:

Esimerkki 1: Yksittäinen elementti
<esimerkki>Tässä on esimerkki-niminen elementti, jonka sisällä on tekstiä</esimerkki>
Esimerkki 2: Elementti, jonka sisällä on elementtejä
<kokonaisuus>
  <osa>Tämä on osa-elementti, joka on kokonaisuus-elementin sisällä.</osa>
  <osa>Tässä on toinen osa-elementti.</osa>
  <osa>Kolmas osa-elementti. Yhdessä kaikki osa-elementit sisältöineen
  muodostavat kokonaisuus-elementin.</osa>
</kokonaisuus>

Elementtejä käytetään rajaamaan erilaiset sisällöt, kokonaisuudet tai rakenteet toisistaan, esimerkiksi erottamaan otsikot kappaleista tai pituusarvo leveydestä (ks. esimerkki 3). Yleensä erottelu tehdään elementin sisällön merkityksen perusteella, jolloin eri tarkoitusta merkitsevät asiat kuuluvat eri elementteihin. Tämä erottelu on täysin dokumentin tai rakennemäärittelyn kirjoittajasta riippuvainen, sillä XML-määrittely ei ohjaa tai määrää elementtien käyttötapoja. XML-määrittelyssä kerrotaan vain elementtien kielioppi ja sijoittelusäännöt mutta ei käyttöön liittyviä merkityksiä.

Esimerkki 3: Elementtien käyttö eri sisältöjen erottamisessa
<luku>
  <otsikko>Elementit</otsikko>
  <kirjoittaja>Henri Ruini</kirjoittaja>
  <päiväys>30.06.2001</päiväys>
  <sisältö>

    <!-- ... Kirjan luvun sisältö ... -->

  </sisältö>
</luku>

Itse elementtejä voidaan myös käyttää sisällön ilmaisemiseen. Esimerkiksi dokumentissa voidaan kertoa kuvan sijainti tai luvun mittayksikkö pelkän elementin avulla ilman, että elementillä olisi varsinaista sisältöä. Elementtiä, jolla ei ole sisältöä, kutsutaan tyhjäksi elementiksi.

Elementtejä voidaan sijoittaa peräkkäin tai toisten elementtien sisälle.Rakennemäärittelyn tai jonkin toisen skeemakielen avulla voidaan määrätä mitä elementtejä tietynlaisissa dokumenteissa sallitaan ja millaisia rakenteita elementit voivat muodostaa.

Elementeistä kerrotaan tarkemmin seuraavilla sivuilla:

... lisää tulossa ...


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 11.07.2001
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@iki.fi