Nimet


Rajoitukset

Lyhyesti: tavalliset sanat ilman erikoismerkkejä ovat sallittuja nimiä.

XML-syntaksissa käytetään nimiä useissa kohdin: elementeissä, määritteissä, prosessointikomennoissa, entiteeteissä, notaatioissa ja rakennemäärittelyn esittelyissä. Nimet voi pääosin valita hyvin vapaasti, sillä XML-määrittelyssä ei esimerkiksi rajoiteta niiden pituutta tai merkitystä. Sen sijaan määrittelyssä asetetaan muutamia lähinnä syntaksiin liittyviä rajoituksia:

Esimerkki 1: Sallittuja ja kiellettyjä nimiä.

Sallittuja:

 • otsikko

 • teoksenNimi

 • kolmivaihekilowattituntimittari

 • alkuperäinen_kirjoittaja

 • p

Kiellettyjä:

 • Välilyönti ei ole sallittu nimessä:

  teoksen nimi
 • Nimi ei saa alkaa '-'-merkillä:

  -alku
 • Nimi ei saa alkaa '.'-merkillä:

  .exe
 • Nimi ei saa alkaa numerolla:

  6n_kertotaulu

Tämä sama asia on sanottu XML-määrittelyn Name-säännössä (sääntö [5]).


Isojen ja pienten kirjainten erot

XML:ssä isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä ja tämä pätee myös nimiin (toisin kuin esimerkiksi HTML:ssä). Esimerkiksi esimerkissä 2 olevat kolme nimeä ovat kaikki eri nimiä, vaikka niiden ainoat erot ovat isoissa ja pienissä kirjaimissa.

Esimerkki 2: Kolme eri nimeä
tekijä
Tekijä
TEKIJÄ

Isojen ja pienien kirjainten erottaminen tarkoittaa myös sitä, että elementtien alku- ja lopputunnisteissa olevien nimien on vastattava toisiaan täsmälleen. Esimerkissä 3 on kaksi elementtiä, joista ensimmäinen on oikein mutta toinen on virheellinen, sillä alkutunniste alkaa pienellä kirjaimella mutta lopputunniste isolla, jolloin kyseessä ei ole sama nimi kuin alkutunnisteessa.

Esimerkki 3: Isojen ja pienten kirjaimien vastaavuus elementtien tunnisteissa

Oikein:

<otsikko>XML-opas</otsikko>

Väärin:

<tekijä>Henri Ruini</Tekijä>

Lista nimistä

Muutamissa kohdissa XML-määrittelyä käytetään yksittäisten nimien sijaan nimistä muodostettua listaa. Lista koostuu nimistä, jotka on erotettu toisistaan erotinmerkeillä, yleensä välilyönnillä. Esimerkissä 4 on kolme nimistä muodostettua listaa.

Esimerkki 4: Nimistä koostettuja listoja
 • Lista, jossa on viisi nimeä:

  otsikko kappale virke sana kirjain
 • Lista, jossa on kolme nimeä:

  kirja nimi tekijä
 • Lista, jossa on neljä nimeä (rivinvaihdoin erotettuina):

  lista
  alkio
  alkio
  alkio

Nimien muodostamat listat on määritelty Names-säännössä (sääntö [6]).


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 11.07.2001
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@iki.fi