Ohjeet sanastohaun käyttöön

Hakukone tunnistaa kolme erityyppistä hakua:

Kaikki haut etsivät annettua merkkijonoa XML-sanastoni suomen- ja englanninkielisistä termeistä. Haku kohdistetaan vain termeihin, ei selityksiin tai lisätietoihin. Mikäli hakua vastaa vain yksi termi, näytetään se suoraan selityksineen. Jos vastaavia termejä on useampia, näytetään ne listana, josta voit valita hakemasti termin. Listassa olevien termien hakua vastaavat kohdat on lihavoitu.

Perushaku etsii antamasi merkkijonon vastaavuuksia mista tahansa kohtaa termiä.

Esimerkkejä:

Jos perushaun perään lisätään '*'-merkki, haetaan vain termit, jotka alkavat annetulla merkkijonolla.

Esimerkkejä:

Kaikki sanaston termit saa listattua antamalla pelkän '*'-merkin hakuehdoksi.


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.