Viitemateriaali

Englanti - suomi -sanasto
Pääosin XML-määrittelyssä ja SGML-standardissa käytettyjä termejä, joille on annettu suomenkieliset vastineet ja lyhyet selitykset. Näiden lisäksi sanastoon on otettu mukaan muutama oppaassa käytetty termi. Osasta termeistä on lisätietolinkkejä esimerkiksi toisiin kohtiin tätä opasta tai XML-määrittelyyn.
Sääntötiivistelmä
XML-määrittelyssä esiintyneet säännöt koottuna yhdeksi listaksi. Pelkkien sääntöjen lisäksi sivulla on linkit sääntöihin liittyviin rajoituksiin sekä säännöissä käytetyn kieliopin selityksiin [ei vielä saatavilla].
Hyvinmuodostuneisuusrajoitukset
XML-määrittelyssä esiintyneet hyvinmuodostuneisuusrajoitukset. Jokaisesta rajoituksesta on annettu lyhyt selitys, esimerkki sekä linkki sääntöihin, joihin rajoitus liittyy.
Validisuusrajoitukset
XML-määrittelyssä esiintyneet validisuusrajoitukset selityksin ja esimerkein täydennettynä. Rajoitukset on linkitetty vastaaviin sääntöihin.

Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.