Dokumenttirakenteet


XML Schema 0: Primer, 1: Structures ja 2: Datatypes (XML Schema)

W3C Candidate Recommendation - lokakuu 2000

W3C:n XML Schema kuvaa metakielen XML-dokumenttien rakenteen määrittelemiseen. Se on tarkoitettu korvaamaan XML-määrittelyssä kuvattu rakennemäärittely. W3C:n XML Schema koostuu seuraavista osista:

Kannattaa harkita tarkkaan tarvitseeko W3C:n XML-skeemoja vai kelpaako jokin muu rakenteen määrittelyyn tai tarkastamiseen käytetty menetelmä. W3C:n skeemoja on odotettu kauan ja hartaasti ja niille on olemassa suuri tilaus. Toisaalta ne ovat saaneet osakseen todella paljon kritiikkiä. Ilmeisesti niiden ymmärtäminen ja toteuttaminen ei ole mikään pieni urakka, eivätkä ne kuitenkaan kelpaa kaikkiin tarkoituksiin.

Skeema (tai schema) -termin käytössä on pidettävä varansa. Se nimittäin on yleisnimitys malleille ja sisältää XML-määrittelyn rakennemäärittelyt, XDR:n, SOX:n ja monia muita W3C:n XML Scheman lisäksi. Työkalu, joka sanoo tukevan skeemoja voi tukea mitä tahansa edellämainituista eikä vain W3C:n XML Schemaa. Samoin XML-skeema (tai XML schema) voi käsittää monia asioita, mistä syystä kannattaa käyttää ilmaisua W3C:n XML-skeemat mikäli viittaa tässä esiteltyihin määrittelyihin.

Kenelle tarkoitettu: Niille, jotka joutuvat mallintamaan datan rakennetta tarkemmin kuin mitä rakennemäärittelyt mahdollistavat.

Määrittelyt:

Muita läheisiä määrittelyjä:XML , Schematron ,


Muita rakenteeseen liittyviä määrittelyjä


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 23.01.2001
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi