Esimerkkejä elementeistä ja määritteistä


Nämä esimerkit eivät tietenkään ole ainoita käyttökelpoisia vaihtoehtoja vaan elementtejä ja määritteitä voi yhdistellä mielinmäärin.

1. Pelkästään elementtejä

<henkilo>
    <hetu>22111999-007X</hetu>
    <etunimi>Urho</etunimi>
    <sukunimi>Kekkonen</sukunimi>
</henkilo>

Esimerkki voi olla vaikkapa osa sairaalan potilastietoja, jossa jokainen tieto on merkitsevä. Lisäksi tietojen rakenne ja järjestys on tärkeä, jotta oikeat tiedot löydetään nopeasti ja varmasti.

<kappale><henkilo><etunimi>Juhani</etunimi> 
<sukunimi>Aho</sukunimi></henkilo>
tuli kylään.</kappale>

'kappale'-elementin sisältämässä tekstissä esiintyy 'Juhani Aho'-niminen henkilö. Nimi on kertomuksen tärkeä osa ja ilman sitä koko virke vaikuttaisi keskeneräiseltä. Nimielementtien sisältö on siis osa ympäröivän elementin sisältöä, joten elementtien käyttö on järkevää. Määritteitä käyttämällä samankaltainen esimerkki muuttuisi käsittämättömäksi.

2. Pelkästään määritteitä

2.1 Hyvä käyttötapa

<henkilo hetu="22111999-007X" etu="Urho" suku="Kekkonen" />

Esimerkki voi olla vaikkapa jonkin tapahtuman kävijälistasta. Jos listan yleisimmät käyttötapaukset ovat kävijämäärien laskenta, ei kävijöiden yksityiskohtaisilla tiedoilla yleensä tehdä yhtään mitään vaan tärkeää on saada selville kävijöiden lukumäärä. Tarvittaessa tarkemmat tiedot voi ehkä tulostaa paperille tai selata niitä ruudulta viemällä hiiren kursorin elementin päälle. Toisaalta kävijöiden tiedoista voi olla hyötyäkin siinä vaiheessa kun halutaan tietää kävikö joku paikalla useasti, joten tiedot on hyvä säilyttää dokumentissa.

2.2 Huono käyttötapa

<kappale><henkilo etu="Urho" suku="Kekkonen" /> astui ovesta sisään.</kappale>

Jos esimerkki on katkelma jostain kertomuksesta, jossa lukijan pitäisi 'henkilo'-elementin sijaan nähdä henkilön nimi, on kyseessä huono käyttötapa. Tällaisella ratkaisulla lukija ei pysty suoraan lukemaan 'kappale'-elementin sisältöä vaan hänen on ensin jollain tavalla käsiteltävä 'henkilo'-elementin määritteet, jotta lauseesta tulisi järkevä.

'henkilo'-elementin määritteiden sisällöt kuuluvat selvästi osaksi ympäröivää elementtiä, joten elementtien käyttö määritteiden sijaan on perusteltua. Katso myös aikaisempaa toimivaa esimerkkiä.

3. Sekä elementtejä ja määritteitä

<henkilo hetu="22111999-007X" etunimi="Samuli">
    <sukunimi>Koskinen</sukunimi>
</henkilo>

Oletetaan esimerkki katkelmaksi armeijatuvan nimiluettelosta, jossa luetellaan tuvassa asujat. Asukkeja kutsutaan vain sukunimellä, kuten armeijassa on tapana, joten henkilötunnuksella tai etunimellä ei ole käyttöä itse luettelossa. Toisaalta kirjuri voi linkittää nimen hetun perusteella sotamiehen muihin tietoihin, jolloin hän voi helposti seurata millaisia henkilöitä tuvassa asuu. Kirjuri voi myös käydä samannimisiä henkilöitä läpi tupa tuvalta, jolloin hänen on helppoa määritteistä katsoa kuka oikein onkaan kyseessä.

<kappale>Yllättäen <henkilo hetu="22111999-007X" 
etu="Urho" suku="Kekkonen">presidentti</henkilo> astui ovesta sisään.</kappale>

Tarina, jonka oleellinen vaikutus on siinä, että presidentti - henkilö, jota asukkaat eivät osaa lainkaan odottaa saapuvaksi - astuu sisään. 'presidentti'-sanan paikalla voisi tietenkin olla moni muukin sana sisäänastujasta riippuen, esimerkiksi 'poliisi' tai 'karhu'. Tärkeä osa ei kuitenkaan ole se, että kyseessä on joku tietty henkilö , vaan tulijan yllättävyys (yhtä yllättävää varmasti olisi, jos sisään olisikin astunut Paasikivi).

Kun esimerkissä elementin sisältö kertoo yleisen tiedon tulijasta (kuten arvoaseman), antavat määritteet tarkemman tiedon itse tulijasta (esimerkiksi nimen). Määrite siis kuvaa ja tarkentaa elementtiä.


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.