Metadata ja semantiikka


RDF Model and Syntax Specification (RDF)

W3C Recommendation - helmikuu 1999

"Model and Syntax"-määrittely kuvaa RDF:n tietomallin ja sille erään mahdollisen syntaksin, joka tässä tapauksessa on XML-muotoinen. RDF itsessään on kehys, jonka varaan voidaan rakentaa tietokoneen ymmärtämää metadataa (metadatalla tarkoitetaan dataa, joka kuvaa dataa, tai toisin sanoen metatietoa eli tietoa tiedosta) käsittelevä järjestelmä.

RDF:llä tarkoitetaan yleensä juuri "Model and Syntax"- määrittelyä - käytän itsekin usein RDF:ää tässä merkityksessä, vaikka se onkin epämääräinen. Kannattaa siis olla vähän varuillaan, mitä RDF:llä milloinkin tarkoitetaan.

RDF on lyhykäisyydestään huolimatta varsin monimutkainen määrittely. Sen lukeminen on kohtuullisen helppoa mutta ajatusten ja syntaksin ymmärtäminen on vaikeaa. Tämä on sinänsä sääli, sillä metadata tulee olemaan erittäin tärkeä asia dokumenttien (ja myös kuvien, animaatioiden, ohjelmien, jne.) hallinnassa ja tehokkaassa hyötykäytössä. Osaksi monimutkaisuutensa takia RDF on pitkään kärsinyt hiljaiselosta mutta viime aikoina kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut. Joitakin RDF-sovelluksiakin löytyy jo ja esimerkiksi Mozilla- selain käyttää RDF:ää yhtenä tietojensäilytysmuotona. Joka tapauksessa varsin mielenkiintoinen aihe, jonka merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Kenelle tarkoitettu: Niille, joilla on metatietoa hallittavanaan.

Määrittely:Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification

Muita läheisiä määrittelyjä:RDF Schema


Muita metadataan ja semantiikkaan littyviä määrittelyjä


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 23.01.2001
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi