Pohdittavia kohtia XML-sanastossa


Valid

En ole täysin tyytyväinen suomennokseen valid -> validi, vaikka se käsittääkseni on varsin yleisessä käytössä. Muistaakseni matematiikassa (logiikassa?) käytetään valid-termistä suomennosta pätevä. Olen yrittänyt maistella ja sovitella pätevää validin paikalle, mutta toistaiseksi kaikki käännökset, joissa valid esiintyy, eivät ole kääntyneet mitenkään sujuvasti. Toinen vaihtoehtoni on oikeellinen, joka ei sekään tunnu sopivalta. Olen koonnut pienen listan fraaseista, joissa valid esiintyy ja yrittänyt kääntää niitä ehdotuksieni mukaan:

valid validi pätevä oikeellinen
validation validointi pätevyystarkistus tai
pätevöinti
oikeellisuustarkistus
validating processor validoiva jäsennin pätevöivä jäsennin oikeellisuuden tarkistava jäsennin tai
oikeellistava jäsennin
non-validating processor validoimaton jäsennin pätevöimätön jäsennin oikeellisuutta tarkastamaton jäsennin tai
oikeellistamaton jäsennin

Muita

Muitakin enemmän tai vähemmän ongelmallisia käännöksiä löytyy, joten otan mielelläni vastaan kommentteja suomennoksista ja selityksistä.

Entity

"Entity"-termin kääntäminen suoraan entiteetiksi hivenen häiritsee minua. Mahdollinen korvaava termi voisi olla "olio". Oliolla on omat hyvät ja huonot puolensa. Etuina näkisin sen yleiskäsitteisyyden (jos oliolla on joskus ollut jokin tarkka merkitys, on se minun tietääksi kadonnut jo aikaa sitten): olio kuvaa samankaltaista itsenäistä ja tuntematonta asiaa kuten entiteettikin. Haittana on luonnollisestikin olion sekaantuminen esimerkiksi oliomalleihin tai olio-ohjelmointiin yleensäkin, mikä tekee siitä sekaannuksille alttiin termin..

Toisaalta entiteetti-käännöstä puoltaa vahvasti termin erikoisluonne. Sitä käytetään tarkoittamaan tiettyä teknistä - ja varsin monimutkaista - XML-piirrettä. Sen vuoksi "entity" lienee syytä pitää selvästi erottuvana terminä, jollainen entiteetti on.

Notation
Kävisikö "notation"-termin suomentaminen merkintätavaksi? Vai antaako sen liian suppean kuvan notaatioiden käyttötarkoituksista? Tässä voi ottaa jälleen esille näkökulman, jonka mukaan kyseessä on erikoistarkoitukseen käytetty termi, jolloin sitä ei välttämättä kannata kääntää vapaasti yleiskieliselle termille.
Token
Olen yrittänyt miettiä miten "token" kannattaisi kääntää, mutta toistaiseksi en ole keksinyt tyydyttävää vastausta. Sääntötiivistelmässä käänsi otsikon "Names and tokens" "Nimet ja symbolit", mutta en tiedä onko se hyvä käännös. Miten "Name token" sitten kannattaisi kääntää? Omia ehdotuksia ovat "symboli", "nimisymboli" tai "nimike". Mikään ehdotuksista ei kuitenkaan tunnu täysin hyvältä.

Sivua on edellisen kerran päivitetty 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.